Caleffi apsauginiai vožtuvai naudojami reguliuoti šildymo sistemų katilų, karšto vandens talpų slėgį buitinio karšto vandens ir šildymo sistemose. Kai pasiekiamas kalibruotas slėgis, vožtuvas atsidaro ir, išleisdamas vandenį, neleidžia sistemos slėgiui pasiekti tokio lygio, kuris būtų pavojingas katilui ir pačios sistemos komponentams.
Caleffi apsauginiai vožtuvai. Vidiniai sriegiai. Išleidimo viršslėgis 20%. Uždarymo diferencialas 20%. PN 10. Temperatūros ribos: 5÷110°C. Nustatymai: 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 bar. 2 bar tik 3/4” dydžiui.

Prieš montuojant apsauginį viršslėgio vožtuvą, kvalifikuotam personalui būtina teisingai nustatyti jo dydį pagal einamuosius teisės aktus, reglamentuojančius konkrečias paskirtis. Prietaisą būtina montuoti srauto kryptimi, kurią žymi rodyklė ant vožtuvo korpuso.

Šildymo sistemos: apsauginius vožtuvus būtina montuoti katilo viršuje arba padavimo vamzdyje, ne didesniu nei vieno metro atstumu nuo katilo. Jungiamojo vamzdyno tarp apsauginio viršslėgio vožtuvo ir katilo vientisumas negali būti pertrauktas.

Hidraulinės ir buitinės vandens sistemos: apsauginius viršslėgio vožtuvus būtina montuoti netoli karšto vandens talpyklos, atsižvelgiant į tai, kad tarp vožtuvo ir talpyklos nebūtų įrengta jokių užkertamųjų prietaisų.

Bendrovės Caleffi S.p.A. pagaminti 311, 312, 313, 314, 513 ir 514 serijos apsauginiai viršslėgio vožtuvai atitinka pagrindinius saugos reikalavimus, išdėstytus Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos direktyvoje 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo.