Greitai ir lengvai, suraskite visas turimas eksploatacinių savybių deklaracijas. Eksploatacinių savybių deklaracijos (DoP) pakeičia galiojančias EB atitikties deklaracijas ir nuo 2013 m. Liepos 1 d. Yra privalomos visiems gaminiams, pažymėtiems CE ženklu, pagal dabartinį ES statybos produktų reglamentą (BauPVo, Reglamentas EU 305/2011).

Čia galite rasti Armaflex izoliacijos eksploatacinių savybių deklaracijas:

Čia galite rasti Armaflex priedų saugos duomenų lapus: