Caleffi EA tipo atbuliniai vožtuvai yra apsauginiai prietaisai, galintys užkirsti kelią užterštam atgaliniam vandens srautui patekti į vandens tiekimo sistemą. Atbulinis srautas gali atsirasti dėl slėgio pokyčių paskirstymo tinkle, kurie gali sukelti vandens atgalinę tėkmę. Caleffi EA tipo atbuliniai vožtuvai, kurie yra sumontuoti tarp vandentiekio tinklo įvado ir vartotojo vandentiekio sistemos, apsaugo nuo bet kokio kontakto tarp vandens abiejose sistemose, nes jie automatiškai užsidaro kai atsiranda atgalinio srauto sąlygos. 3045 ir 3046 serijos apsaugos nuo atbulinio srauto vožtuvai yra sertifikuoti kaip atitinkantys specifikacijas, nustatytas Europos standarte EN 13959.

EA tipo taršos atbulinių vožtuvų naudojimas reglamentuojamas Europos etaloniniais standartais EN 1717 ir EN 13959. EA ir EB tipo taršą mažinančio atbulinio vožtuvo naudojimą reguliuoja nauji Europos standartai, susiję su taršos prevencija sukelta atgalinio srauto. Pagrindinis standartas yra EN 1717: 2000 „Apsauga nuo taršos geriamojo vandens vandens įrenginiuose ir bendrieji reikalavimai prietaisams, apsaugantiems nuo taršos atbuliniu srautu“. Šis standartas klasifikuoja vandenį sistemose pagal rizikos lygį žmonių sveikatai.

Rodomas vienintelis rezultatas