Caleffi slėgio reguliavimo vožtuvai yra įtaisai, kurie, sumontuoti privačioje vandentiekio sistemoje, sumažina ir stabilizuoja įtekančio vandens slėgį. Miesto vandentiekio tinklų slėgis dažnai yra per didelis ir kintamas, kad vidaus vandentiekio sistemos veiktų tinkamai. Svarbiausia kokybiško slėgio mažinimo vožtuvo paskirtis yra ta, kad jis turi išlaikyti pastovų slėgį pastato vidaus tinkluose, nepaisant slėgio svyravimo miesto vandentiekio tiekimo linijose. Slėgio redukciniai vožtuvai skirti slėgiui reguliuoti ir yra komplekte su išardomimis veržlėmis. Standartai: EN1567