Caleffi slėgio reguliavimo vožtuvai yra įtaisai, kurie, sumontuoti privačioje vandentiekio sistemoje, sumažina ir stabilizuoja įtekančio vandens slėgį. Miesto vandentiekio tinklų slėgis dažnai yra per didelis ir kintamas, kad vidaus vandentiekio sistemos veiktų tinkamai. Svarbiausia kokybiško slėgio mažinimo vožtuvo paskirtis yra ta, kad jis turi išlaikyti pastovų slėgį pastato vidaus tinkluose, nepaisant slėgio svyravimo miesto vandentiekio tiekimo linijose. Caleffi slėgio reguliavimo vožtuvai skirti slėgiui reguliuoti ir yra komplekte su išardomomis veržlėmis. Standartai: EN1567

Caleffi slėgio reguliavimo vožtuvų privalumas – išankstinis sureguliavimas.
Pageidaujamas slėgio mažinimo vožtuvo reikšmės nustatymas, naudojantis rankenėle su slėgio nustatymo indikatoriumi, gali būti sureguliuotas dar neįmontavus prietaiso. Įmontavus prietaisą sistemos slėgis bus automatiškai sureguliuotas pagal nustatytą reikšmę.

Vidinė uždara kasetė, kurioje yra visi reguliavimo komponentai, taip pat
tiekiama jau surinkta, kad patikrinimo ir techninės priežiūros procedūros
būtų paprastesnės.