Šildymo ir oro kondicionavimo vamzdynų elastomerinė izoliacija komerciniuose biuruose ir dideliuose viešuose pastatuose padeda sumažinti energijos sąnaudas ir apsaugo nuo kondensato susidarymo. Drėgmei kondensuojantis iš aplinkos oro ant šaltų vamzdynų paviršių gali būti pažeistos aplinkinės medžiagos ir įrengimai. Norint išvengti kondensato, vamzdynų izoliacijos storis turi būti pakankamas, kad temperatūra izoliacinės medžiagos paviršiuje niekada nenukristų žemiau rasos taško. Mikroporinė vamzdynų izoliacija yra skirta užkirsti kelią kondensacijai ir sumažinti energijos nuostolius per visą vamzdynų eksploatavimo laiką.